Tarieven

Met ingang van 1 januari 2020 hanteert KONN nieuwe tarieven. In deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst, de kinderopvangtoeslag. Van deze prijs wordt dus nog de toeslag afgetrokken die u via de Belastingdienst ontvangt op basis van uw inkomen.

In onderstaande documenten vindt u het volledige aanbod en tarieven overzicht voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang en de factureringsdata.

Let op: 11 februari 2020 is bekend geworden dat er een onderhandelaarsakkoord is bereikt over de cao kinderopvang. Dit betekent dat wij het voornemen hebben om de tarieven per 1 juli 2020 te gaan wijzigen. Hierbij passen we de wettelijke procedures toe. Wanneer hier meer over bekend is, is dit te lezen op deze website.

Via de rekentool kunt u een indicatie van de kinderopvangkosten krijgen.