Missie/ Visie

Missie
Kinderopvang Noord Nederland (KONN) wil alle kinderen in een kansrijke omgeving begeleiden en volgen in hun spontane ontwikkeling. Hierbij staat het welbevinden van het kind centraal.

Visie
Gelijke kansen voor alle kinderen.
Kinderopvang Noord Nederland (KONN) biedt alle kinderen een veilige omgeving om hun talenten te ontwikkelen, in groepsverband met oog voor het individuele kind.