Kwaliteit

Aan kinderdagopvang en buitenschoolse opvang locaties worden terecht hoge kwaliteitseisen gesteld. Kinderen verdienen goede speelruimtes en aantrekkelijk spelmateriaal. Ouders moeten erop kunnen rekenen dat de kinderopvanglocatie een veilig en vertrouwd onderkomen voor hun kind is.

Kwaliteit, Veiligheid en Hygiëne
Wij streven op allerlei gebieden naar de best mogelijke kwaliteit van dienstverlening. Dat geldt voor de opvang en ontwikkeling van de kinderen, maar ook voor de opleiding van onze pedagogisch medewerkers, het nakomen van afspraken, het onderhoud van en de hygiënische omstandigheden op onze locaties en onze administratieve handelingen.

ISO HKZ gecertificeerd
Alle locaties van KONN zijn HKZ gecertificeerd. Hiermee voldoen al onze locaties aan de eisen die gesteld worden door cliënten, professionals, de overheid en relevante stakeholders.

Inspectie
Onze locaties zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dat betekent dat de kwaliteit van de voorziening regelmatig wordt geïnspecteerd door de GGD. Het registratienummer van de locatie vindt u op de locatiepagina's.