BSO Generaal van den Boschschool

  • BSO in school
  • activiteiten
  • kleinschalig

De BSO is gevestigd in de Generaal van den Boschschool in Willemsoord. We hebben hier de beschikking over een groepsruimte en maken ook gebruik van het atelier en het speelplein van de school. 

De groep
De buitenschoolse opvang heef een kleine groep. Gemiddeld komen er tien kinderen per dagdeel naar de BSO. De kinderen worden opgevangen door één pedagogisch medewerker. De ruimte is speciaal is ingericht om de kinderen optimaal te stimuleren, amuseren én te laten ontspannen. De activiteiten die worden aangeboden zijn speciaal ontwikkeld voor de leeftijdsgroep waar het kind zich in bevindt. Er is een gezellige sfeer, er is veel tijd en aandacht voor de kinderen wat een zeer vertrouwd gevoel geeft.

Aanbod
De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdagmiddag van 14.00 - 18.30 uur. Tijdens vakanties bieden wij vakantieopvang, dit doen we gezamenlijk met de BSO BEAZO in Steenwijk.

Op de BSO
De kinderen worden opgehaald van school en gezamelijk lopen we naar de BSO. Eerst gaan we aan tafel om iets te drinken en te eten en praten we over de dag op school en wat we de rest van de middag gaan doen. De kinderen  kiezen zelf hun middagindeling van vrij spel. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen uit buitenspelen, computeren, samen spelletjes doen, knutselen, bouwen. Regelmatig werken we gezamenlijk aan thema's en rondom de feestdagen zijn er verschillende activiteiten. 

Werkwijze
De werkwijze binnen onze BSO is niet gebaseerd op één specifieke pedagogische stroming. Ieder kind is uniek en van daaruit proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met kinderen en hun benadering. Kinderen worden opgevangen in een groep en ieder kind gaat daar anders mee om. Ieder kind verdient hierin zijn eigen aandacht. We staan open voor gevoelens en emoties van het kind door rekening te houden met de belevingswereld van het kind en hiervoor ruimte en tijd te maken. We proberen zo veel mogelijk het positieve gedrag van het kind te belonen en het negatieve gedrag consequent te corrigeren.

Eigenwaarde en zelfvertrouwen
Door zelf speelgoed te kiezen, mee te helpen, op te ruimen, tafel te dekken of zelf conflicten op te lossen krijgen kinderen gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Wij begeleiden de kinderen hierin door aandacht, hulp, stimulans en waardering te geven.

Wilt u meer informatie de plaatsings mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met planning en plaatsing via 088 - 03 05 199 of info@konn.nl.

U bent ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de BSO.


Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Paasloregel 1
8338 ST Willemsoord
06 - 363 640 28
e-mail
LRK: 312978030
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Buitenschoolse opvang

maandag, dinsdag, donderdag:
na schooltijd - 18.00 uur


Vakantieopvang

maandag t/m vrijdag:
07.30 - 18.00 uur


Verlengde opvang

maandag t/m vrijdag:
18.00 - 18.30 uur