KDV Trix

  • aandacht voor het kind
  • stimuleren zelfstandigheid
  • peuterarrangement

Trix staat voor veiligheid, gezelligheid, geborgenheid, flexibiliteit maar vooral voor fantasierijk spelen en ontdekken onder begeleiding van vaste, deskundige pedagogisch medewerkers.   

De groep
Trix kinderopvang biedt opvang voor kinderen van 0 - 4 jaar in een verticale groep. Onze gezellige en uitdagende groepsruimte is gevestigd in OBS Beatrixschool en grenst aan de kleuterklassen. We werken nauw samen, regelmatig hebben we gezamenlijke thema’s en activiteiten.

Zelfstandigheid stimuleren
Bij KDV Trix wordt de zelfstandigheid van de kinderen gestimuleerd. Dit bevordert het gevoel van eigenwaarde, de ontwikkeling van de identiteit en de zelfredzaamheid van het kind. Bij veel activiteiten en handelingen komt dit aan de orde, zoals: zelf verf in de bakjes doen bij een activiteit.

We stimuleren de kinderen het eerst zelf te proberen. Dit gebeurd stapje voor stapje. Zien we dat het niet lukt of dat een kind hier moeite mee heeft dan helpen we de kinderen.

Respect
Ook vinden we het belangrijk dat de kinderen respect voor elkaar en voor de spullen hebben. Het speelgoed op de kinderopvang is voor iedereen en samen spelen kan heel leuk zijn. Maar niet alles hoeft gedeeld te worden. Knutselwerkjes en meegenomen speelgoed van thuis zijn van het kind persoonlijk. Daar moet een ander kind respect voor leren te hebben. Dit is een sociale vaardigheid die bij ons veel aandacht krijgt.

Gezond kinderdagverblijf
Wij streven ernaar om een gezond kinderdagverblijf te zijn.
Dit doen wij door:

  • met de kinderen te bewegen. Wij streven erna om elke dag met de kinderen naar buiten te gaan waar ze vrij kunnen rennen en spelen. Als het weer het niet toelaat om naar buiten te gaan dan doen we actieve spelletjes op de groep of in de gymzaal.
  • het eerste broodje met gezond beleg te beleggen. 
  • een moestuin te onderhouden. Samen met de kinderen kunnen we de planten water geven en kijken hoe de planten groeien. Als de groentes en het fruit volgroeid zijn gaan we ze lekker opeten bij het fruitmoment of tussen de boterham.

Peuterarrangement
Vanaf januari 2020 starten we met een peuterarrangement binnen ons regulier aanbod 0 tot 4 jaar. 

In het peuterarrangement zijn de activiteiten gericht op de peuterleeftijd en op een goede voorbereiding op de basisschool. Aan de hand van thema’s bieden we ontwikkelingsgerichte activiteiten aan waarbij het spelen met andere kinderen voorop staat, net als bij de dagopvang. Hierbij wordt ook rekening gehouden met een goede doorgaande leerlijn met de Beatrixschool. Zo bieden wij bijvoorbeeld gedeelde thema’s, kennismaken in de kleuterklas en maken we gebruik van multifunctionele ruimtes binnen de school, zoals het speellokaal, de buitenschoolse opvang en wennen bij de kleuters.

De opstart van de dag vindt plaats op KDV Trix, waar ook kinderen aanwezig zijn van 0 tot 2 jaar, afhankelijk van groepsindeling wordt er gezamenlijk opgestart, gegeten of gedronken. Daarna zal er 1 pedagogisch medewerker met maximaal 8 kinderen het peuterarrangement starten. Gericht op alle ontwikkelingsgebieden bieden we er een programma aan en houden wij ook rekening met vrije speelmomenten. Afhankelijk van het programma kunt u uw kind ophalen bij KDV Trix of bij de ruimte van de buitenschoolse opvang, welke multifunctioneel wordt gebruikt.

Peuterarrangement in combinatie met halve dagopvang
Uw kind kan ook gebruik maken van de halve dagopvang uw kind mag dan al om 7.30 uur gebracht worden en gaat om 8.45 uur mee in het peuterarrangement. Om 11.45 uur eet uw kind een boterham met ons mee en wordt dan tussen 12.30 uur en 13.00 uur weer opgehaald. Dat geeft u de mogelijkheid om de ochtend wat meer uren voor u zelf in te kunnen vullen en uw kind leert zo steeds meer wennen aan een langere periode op het dagverblijf, wat een goede bijdrage kan leveren richting het wennen aan de schooltijden.

Het peuterarrangement valt onder de wet kinderopvang net als de dagopvang.  Dit betekent dat ouders ook voor het peuterarrangement een tegemoetkoming in de kosten ontvangen. Meer informatie kunt u vinden op www.toeslagen.nl.

Kom eens een keer kijken, je bent van harte welkom! Maak een afspraak voor een rondleiding, wij maken graag tijd voor je vrij.


Impressie van onze locatie:

Openingstijden

KDV Trix

maandag t/m vrijdag:
07.30 - 18.00 uur

verlengde opvang 's ochtends:
07.00 - 07.30 uur

verlengde opvang 's middags:
18.00 - 18.30 uur


Peuterarrangement

dinsdag:
08.15 - 11.45 uur

donderdag:
08.15 - 11.45 uur