KDV De Weiert

  • kleinschalige opvang
  • veel actviteiten
  • mooie locatie

Kinderdagverblijf De Weiert is gevestigd in het gebouw van basisschool De Weiert in Odoorn. Wij zijn een kleinschalige kinderopvang  We hebben twee mooie aparte ruimtes met volop speelmogelijkheden en voldoende uitdaging wat passend is bij de leeftijd van de kinderen. 

Onze locatie bevindt zich in een bosrijke omgeving. We gaan dan ook regelmatig met de kinderen naar buiten het bos in. Ook is er in de buurt een mooi groot grasveld waar we heerlijk kunnen picknicken en leuke spelletjes kunnen doen.

De groepen
Op kinderdagverblijf De Weiert hebben we twee groepen, een babygroep en een peutergroep. Op de babygroep hebben we ruimte voor maximaal 8 kinderen en op de peutergroep voor maximaal 12 kinderen. De groepen worden begeleid door vaste pedagogisch medewerkers.

Brengen en halen 
De pedagogisch medewerkers begroeten alle kinderen bij binnenkomst en er is tijd voor een kort gesprek met ouders. We vragen aan het kind hoe het met hem/haar is en waarmee het wil gaan spelen. 
Bij het ophalen doen we altijd een verslag van de dag naar de ouder. 

Een dag op ons kinderdagverblijf
Wij hebben een dagprogramma, maar accepteren hierbij wel de eigenheid van het kind, waaronder ook het eigen ritme. We werken kindvolgend. Wij vertrouwen op wat het kind (vaak onbewust) aangeeft te willen doen, zoals wel of niet meedoen met een georganiseerde activiteit.

Eten & drinken
Ook het eten is een activiteit. Oudere kinderen mogen zelf hun beker vullen en fruit snijden. Voor jongere kinderen wordt dit gedaan door de pedagogisch medewerkers. Dit geldt ook voor het eten van de broodmaaltijd. Hierbij geldt dat we een zo gezond mogelijke maaltijd aanbieden. Het helpen tafeldekken, het zelf brood laten smeren (“Wat wil je erop?”, “Hier is een mes om jam te smeren”), laat het een bewuste activiteit zijn om de zelfstandigheid te stimuleren. 

Het afruimen gaat ook gezamenlijk. Kinderen vinden het ook leuk om op te ruimen en af te wassen. Hierin worden ze altijd begeleid door een pedagogisch medewerker. 

Ontbijt op het kinderdagverblijf
Als de kinderen gebracht worden in de ochtend is er tot 7.45 uur gelegenheid dat uw kind bij ons ontbijt.

Activiteiten en spelmateriaal
We werken thema gericht. Hiervoor zijn in de groepsruimte verschillende themahoeken ingericht. Elke dag wordt er een activiteit binnen het thema aangeboden, kinderen mogen hier vrijblijvend aan meedoen. 
Ons spelmateriaal is bedoeld om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en om lekker mee te kunnen spelen. Op iedere groep zijn daarom bijvoorbeeld boeken om voor te lezen én om zelf te lezen, constructiemateriaal, puzzels, poppen, auto's etc.  

Wij zijn 52 weken per jaar open. Tijdens de officiële feestdagen zijn we gesloten (2e kerstdag, nieuwjaarsdag, Koningsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag).

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons. Ook kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvende rondleiding.

U bent van harte welkom!


Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Kinderdagopvang

maandag t/m vrijdag:
07.30 - 18.00 uur


verlengde opvang 's ochtends

maandag t/m vrijdag:
07.00 - 07.30 uur


verlengde opvang 's middags

maandag t/m vrijdag:
18.00 - 18.30 uur