BSO De Weiert

  • kinderen van verschillende scholen
  • veel activiteiten
  • mooie locatie

Buitenschoolse opvang De Weiert is gevestigd in basisschool De Weiert in Odoorn. We hebben hier de beschikking over een mooie groepsruimte. De locatie bevindt zich in een bosrijke omgeving. Regelmatig gaan we met de kinderen naar het bos. Ook is er in de buurt een mooi groot grasveld waar we heerlijk kunnen picknicken en leuke spelletjes kunnen doen.

De groep
BSO De Weiert bestaat uit één groep voor maximaal 30 kinderen. De groep wordt begeleid door vaste pedagogisch medewerkers. Om de rust op de groep te houden splitsen wij de groep op de drukke dagen en maken wij gebruik van de ruimtes van school en peuteropvang.

Scholen
Wij halen kinderen van de volgende scholen:

OBS de Zweng te Exloo

OBS de Linderakkers te Valthe

OBS de Weiert te Odoorn

Brengen en halen
De pedagogisch medewerkers halen de kinderen van school. Wanneer de kinderen op de BSO komen staat er fruit en water/thee/diksap klaar. Oudere kinderen mogen zelf hun beker vullen en fruit snijden, voor jongere kinderen wordt dit gedaan door de pedagogisch medewerkers. We vragen aan de kinderen hoe het met ze is en waarmee ze willen spelen of welke activtiteit ze willen doen. 

Als de kinderen worden opgehaald, vertellen we aan de ouders hoe de dag verlopen is. Ouders kunnen ook op het informatiebord op de groep lezen welke activiteiten er gedaan zijn. 

Broodmaaltijd
Indien er voldoende vraag naar is kan er eventueel op de lange middag voor de kinderen een broodmaaltijd uit school worden aangeboden. Hierbij geldt dat we een zo gezond mogelijke maaltijd aanbieden. Het helpen tafeldekken, het zelf brood laten smeren (“Wat wil je erop?”, “Hier is een mes om jam te smeren”), laat het een bewuste activiteit zijn om de zelfstandigheid te stimuleren.  

Activiteiten en spelmateriaal
We werken thema gericht. Hiervoor zijn in de groepsruimte verschillende themahoeken ingericht. Elke dag wordt er een activiteit binnen het thema aangeboden. Kinderen mogen hier vrijblijvend aan meedoen. We stimuleren de kinderen wel om hieraan mee te doen. 

Ons spelmateriaal is bedoeld om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en om lekker mee te kunnen spelen. Op iedere groep zijn daarom bijvoorbeeld boeken om voor te lezen én om zelf te lezen, constructiemateriaal, puzzels, poppen, auto's etc.

Ook betrekken wij de kinderen bij het bedenken van de activiteiten en het thema. Kinderparticipatie vinden wij erg belangrijk.

Sluitingsdagen
Wij zijn 52 weken per jaar open. Alleen tijdens officiële feestdagen zijn we gesloten (1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag, Koningsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag).

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons. Ook kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvende rondleiding.

U bent van harte welkom!

 

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

verlengde opvang 's ochtends

maandag t/m vrijdag:
07.00 - 07.30 uur


Voorschoolse opvang

maandag t/m vrijdag:
07.30 - 08.30 uur


Buitenschoolse opvang

maandag t/m vrijdag:
na schooltijd - 18.00 uur


Verlengde opvang 's middags

maandag t/m vrijdag:
18.00 - 18.30 uur