BSO Duimelot

  • flexibele opvang
  • vaste pedagogisch medewerkers
  • samenwerking met school

BSO Duimelot is gevestigd in IKC De Bron in Nieuw-Amsterdam en biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

De groepen
BSO Duimelot heeft drie groepen:

De Broekies
Groep De Broekies is een groep voor de jongste kinderen; van 4 tot 6 jaar. In deze groep kunnen maximaal 15 kinderen. De groep is gevestigd in voorschool De Bron.

Drakenland
Groep Drakenland is een groep voor kinderen van 6 t/m 8 jaar. In deze groepen kunnen maximaal 20 kinderen geplaatst worden.

Villa Kakelbont
Groep Villa Kakelbont is een groep voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Deze groep heeft haar groepsruimte in het speellokaal van de school. We doen veel sport activiteiten met deze groep.

Openingstijden
De buitenschoolse opvang is alle dagen van de week geopend, van 7.00 tot 18.00 uur, voorschoolse opvang en verlengde opvang is mogelijk.

De voorschoolse opvang is vanaf 6.30 uur en verlengde opvang tot 19.00 uur.

Tijdens vakantieopvang en margedagen gelden dezelfde openingstijden en bieden we een uitgebreid activiteitenprogramma.      

Samenwerking
Wij werken veel samen met christelijke basisschool De Bron en voorschool De Bron, waar we samen mee in het IKC Kindcentrum De Bron zitten. Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met kinderopvang Duimelot te Veenoord. In het IKC is een logopedist aanwezig waar ook kinderen van de BSO af en toe naar toe gaan als ze bij ons zijn.

We halen en brengen ook elke dag kinderen van en naar openbare basisschool “De Bascule” in Nieuw-Amsterdam.

Dagindeling                  
Voorschoolse opvang 7.00 - 8.15/8.30 uur
De kleinste kinderen naar de klas brengen en eventueel kinderen naar andere school brengen.

11.45/12.00 uur
Kinderen van andere school halen of opwachten in de gang van De Bron. Brood eten en drinken. BSO Duimelot verzorgt het brood /beleg/ drinken/koekjes. Aangepaste voeding wordt in overleg met de ouders geregeld.

14.15 uur
Kinderen van andere school halen of opwachten in de gang van De Bron. Dan samen iets drinken en een koekje eten. Daarna vrij spelen.

Einde van de dag
De kinderen worden opgehaald door hun ouders/verzorgers.

Vrij spelen en activiteiten
Op de BSO mogen kinderen lekker vrij spelen. Wij bieden leuke activiteiten aan. De kinderen mogen zelf beslissen was ze willen doen. In de vakanties bieden we een speciaal activiteitenprogramma, aangepast op groepsgrootte en de kinderen. Daarnaast doen we ook geregeld uitstapjes.

Brengen en halen sport
Heeft u kind tijdens de opvang sport, dan kunnen wij uw kind ook brengen en halen. Vraag naar de mogelijkheden bij een van de pedagogisch medewerkers op de locatie.

Tarieven en aanbod
Zie voor tarieven en aanbod ons aanbod en tarievenoverzicht KONN 2019 regio Emmen.

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Buitenschoolse opvang

maandag t/m vrijdag:
na schooltijd - 18.00 uur


Voorschoolse opvang

maandag t/m vrijdag:
06.30 - 08.30 uur


Verlengde opvang

maandag t/m vrijdag:
18.00 - 19.00 uur


Vakantieopvang

maandag t/m vrijdag:
07.00 - 18.00 uur