BSO Zuiderbasis

  • huiselijke sfeer
  • aandacht voor het kind
  • eigen moestuin en KOOKBSO

De BSO is gevestigd in de Zuiderbasisschool in het gezellige dorp Giethoorn, aan het Binnenpad. De Zuiderbasisschool is omringt door afgesloten hekken, zodat de kinderen veilig kunnen spelen op de buitenplaats. Uiteraard onder het toeziend oog van pedagogisch medewerkers.

De groepen
BSO Zuiderbasis heeft twee groepen, een groep voor kinderen van 4 tot 7 jaar en een groep voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De groepen zijn gesplitst zodat we pedagogiek op maat kunnen leveren en aandacht voor elk kind kunnen bieden. Ook kunnen we hierdoor de ontwikkelingsgebieden aan bod laten komen.
We werken met drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers op de groep. We werken met vaste gezichten, wat een vertrouwd gevoel geeft voor zowel de kinderen als de ouders.

4-7 groep
De groep is ingericht naar de wensen van de kinderen. Er is een leeshoek, een bouwhoek, een spelletjeshoek en een keuken/poppenhoek. Tevens is er plaats om te knutselen. 

8+ groep
De 8+ ruimte bevindt zich op de zolder van de school, welke ook helemaal is ingericht naar de wensen van de kinderen. ‘Het huiskamergevoel’ wordt benadrukt. Daarnaast heeft de groep een ruim aanbod van activiteiten. Zo is er een game-hoek, timmerhoek, meidenhoek, bouwhoek, leeshoek en is er ruimte om muziek te maken en te knutselen.

Een dag op de BSO
We starten de BSO middag samen. Ieder kind wordt gegroet en gezien. Daarna wordt de groep gesplist. We gaan met de kinderen aan tafel en iedereen kan zijn of haar verhaal kwijt. Er is aandacht en tijd voor elkaar, net als een luisterend oor.

Vervolgens wordt er een activiteit aangeboden. De kinderen mogen deelnemen aan de activiteit, maar dit hoeft niet perse. Ze mogen ook zelf lekker ontspannen en een keuze maken uit het ruime speelgoed aanbod.

Aan het einde van de dag komen de groepn weer samen. Nadat er is opgeruimd, wordt er nog wat gegeten en gedronken en sluiten we gezamenlijk de dag af.

Tussendoor krijgen de oudere kinderen ook de gelegenheid om huiswerk te maken.

Thema's
We werken aan de hand van originele thema’s. Thema’s van de seizoenen ontbreken ook niet.

Moestuin en KOOK BSO
We zijn al jaren enthousiast bezig met het kweken van onze eigen BSO-groenten. We verwerken deze producten tijdens de maandelijkse KOOKBSO Ieder kind komt aan de beurt om een recept bedenken. Het kind wat het recept heeft bedacht, mag de kok zijn tijdens de KOOKBSO-middag, samen met een vriendje of vriendinnetje. De andere kinderen worden geplaatst in verschillende groepjes zoals een ‘tafel-dek’ groep, een ‘toetjes groep’, een ‘tafelversiering groep’ etc. Altijd is het weer een groot succes!
De pedagogisch medewerkers staan de kinderen bij en begeleiden de kinderen waar nodig. Extra aandacht en oplettendheid heeft de pedagogisch medewerker bij het kookproces, zodat alles veilig mag verlopen.

Voeding
De voeding die we aanbieden is gezond. Te denken valt aan fruit, ontbijtkoek, cracker, rijstwafel, komkommer, paprika, etc.

Samenwerking
We werken nauw samen met beide scholen en de peuteropvang. Er zijn korte lijnen, wat weer vertrouwen geeft en helderheid.

Ook proberen we activiteiten aan te bieden en samen te werken met de dorpsgenoten. Op deze manier laten wij ons ook zien in de leefgemeenschap. Te denken valt aan samenwerking met Zonnewiede (ouderencentrum) en De Herberg (eetgelegenheid voor oudere alleenstaanden).
Daarnaast proberen we de kinderen bewust te maken van de Gieterse cultuur (’t Olde Maat Uus, Oude Aarde, Het Schelpenmuseum etc.)

Gespecialiseerd geschoold
De pedagogisch medewerkers zijn gespecialiseerd geschoold; gespecialiseerd pedagogisch medewerker en combinatiefunctionaris. Zij zouden ook voor een klas als onderwijsassistente kunnen worden ingezet. Dit vergroot de doorgaande lijn binnen peuterwerk, school en BSO. Tevens wordt er momenteel een pedagogisch medewerker geschoold tot pedagogisch coach.

Doorgaande leerlijn en Kanjer methode
In het kader van de doorgaande lijn, werken wij in onze BSO-groepen met de Kanjer methode (methode om de sfeer in de groep goed te houden en om eventueel pestgedrag aan te kunnen pakken). Deze methode wordt ook in de klassen aangeboden.

Voorschoolse opvang
Aangezien er veel kinderen gebruik maken van de VSO, bieden wij zowel op de Noorderbasisschool als de Zuiderbasisschool voorschoolse opvang.

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Voorschoolse opvang

maandag t/m vrijdag:
07.30 - 08.30 uur

verlengde voorschoolse opvang:
07.00 - 07.30 uur


buitenschoolse opvang

maandag t/m vrijdag:
na school tot 18.00 uur

verlengde opvang:
18.00 - 18.30 uur


Vakantieopvang

maandag t/m vrijdag:
07.30 - 18.00 uur

verlengde opvang 's ochtends:
07.00 - 07.30 uur

verlengde opvang 's middags:
18.00 - 18.30 uur