Veelgestelde vragen

Het coronavirus roept veel vragen op. Hier vind je de meest gestelde vragen met betrekking tot de maatregelen rondom het coronavirus. De inhoud is gebaseerd op informatie afkomstig van het RIVM, de GGD en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Wordt je vraag hier niet beantwoord, neem dan contact met ons op. Dit kan via de teamleider van jouw locatie of via de mail: info@konn.nl 

NOODOPVANG

Het kabinet heeft besloten dat het onderwijs en de reguliere kinderopvang tot 11 mei gesloten gaat worden. Alleen noodopvang wordt geregeld. Wat betekent dit voor jou?

Wij vangen op dit moment alleen kinderen op van ouders die in vitale beroepen werkzaam zijn. Ouders die niet werkzaam in de zorg of andere vitale beroepen houden hun kinderen tot 11 mei thuis. 

Wat gebeurt er na 11 mei? 

Dinsdag 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat onze voorscholen, peuteropvang,- en kinderopvanglocatie op 11 mei hun deuren mogen openen. Wij gaan ons voorbereiden op deze opening. Hoe we e.e.a. gaan vormgeven laten wij zo spoedig mogelijk aan u weten. 

Wanneer mag ik mijn kind naar de noodopvang brengen?

De opvang die wij tot 11 mei bieden is noodopvang. Deze opvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Mensen in deze beroepsgroepen wordt gevraagd in eerste instantie zelf een oplossing voor opvang te zoeken. Zodat hun kinderen niet naar opvang of school hoeven te gaan en de kabinetsmaatregelen zoveel mogelijk effect hebben.

Wanneer werk ik in een vitale beroepsgroep?

Meer informatie over de kinderopvang en vitale beroepen vind je hier. Deze lijst geeft inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden.

Wat als ik in een vitale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt is de verspreiding van het virus te remmen. Daarom beperken we onze sociale contacten. Als in een gezin één ouder een vitaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen.

Als het echt niet anders kan, neem dan contact op met de kinderopvanglocatie om de mogelijkheden te bespreken. Voor éénoudergezinnen geldt dat indien de ouder een vitaal beroep heeft, het kind terecht kan bij de kinderopvang. 

Mag ik als zzp'er mijn kind naar de noodopvang brengen?

De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een vitaal beroep. Dit betekent dat zzp'ers die werkzaam zijn in een vitale sector een beroep kunnen doen op opvang. 

Ik heb een vitaal beroep en mijn kind is ziek, mag het toch naar de noodopvang?

Kinderen die ziekteverschijnselen (niezen, loopneus, hoest of koorts) vertonen mogen niet naar de noodopvang. Zij moeten thuis blijven. 

Een lid van mijn gezin heeft (milde) gezondheidsklachten. Per 23 maart heeft de overheid aangegeven dat bij ziekte van een gezinslid het hele gezin thuis blijft, met uitzondering van mensen die in de vitale sector werken. Mag ik mijn kind toch brengen?

Werk je in een vitale sector werkzaam en heb je geen andere mogelijkheden? Dan kan jouw kind terecht op de kinderopvang, zolang hij/zij zelf geen gezondheidsklachten heeft (zoals niezen, keelpijn, loopneus, hoesten of verhoging). Wij verzoeken vragen ouders om kinderen tot de deur te brengen, de pedagogisch medewerker vangt de kinderen hier vervolgens op.

BETALEN

Gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders kinderopvang/gastouderopvang compenseren?

Ja, de compensatie zal worden overgemaakt aan de kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode van 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Zodra bekend is binnen welke termijn de uitbetaling van deze compensatie plaats vindt, word je hierover geïnformeerd. 

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. 
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag, zo houd je je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Je hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of je kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld je inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • Je behoudt dan ook je plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die je maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoe je aan de kinderopvangorganisatie.
 • Het ministerie werkt aan een regeling voor de compensatie voor het tarief dat ouders betalen bovenop het kinderopvangtoeslagtarief.

Waarom moet de factuur toch betaald worden?

Om zaken op korte termijn zo goed mogelijk te laten verlopen is het dringende verzoek om de gehele factuur van de opvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Hier zijn een aantal redenen voor:

 • De overheid heeft de voorkeur voor een compensatie regeling waarin zo min mogelijk administratieve handelingen nodig zijn. Als de opvang niet betaald wordt, is er ook geen recht op kinderopvangtoeslag. Dat geeft een enorme administratieve druk op zowel de kinderopvangorganisaties als de Belastingdienst.
 • Je behoudt een plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt. Kinderopvangorganisaties zijn noodzakelijk en hebben de opdracht om de kinderen van ouders die een vitaal beroep hebben noodopvang te bieden. 

Ik werk in een vitale beroepsgroep en mijn partner ook, waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik daar extra kosten voor maken?

Nee, hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Indien je in een vitaal beroep werkt, heeft de maatschappij jou op dit moment hard nodig.

De extra uren worden wel geregistreerd. Het blijft namelijk wel van belang dat onze pedagogisch medewerkers weten wie zij wanneer kunnen verwachten. Neem hierover contact op met de teamleider van de locatie waar jouw kind naartoe gaat.

Ik maak gebruik van flexibele kinderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?

Ja. Neem je per maand een verschillende hoeveelheid uren bij ons af, ga dan uit van het aantal uren dat je normaal gesproken deze maand afgenomen zou hebben. Je handelt alsof de kinderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

Kan ik de niet gebruikte dagen of dagdelen ruilen?

Nee, dat kan helaas niet. Wij zijn gesloten en alleen beschikbaar voor noodopvang dus alle niet gebruikte opvang vervalt en kan daardoor niet geruild worden.

GEZONDHEID

Zijn er extra veiligheidsmaatregelen op de opvang om de verspreiding van corona te voorkomen?

Wij hebben juist in deze tijd extra aandacht voor de gebruikelijke hygiënemaatregelen:

 • Regelmatig handen wassen
 • Niezen of hoesten in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik van papieren wegwerpzakdoekjes
 • Wij schudden geen handen

Het RIVM adviseert daarnaast om 1,5 meter afstand te houden. Dit is in het werk in de kinderopvang niet mogelijk. We proberen hier wel zoveel mogelijk rekening mee te houden. Wij vragen ouders die gebruik maken van noodopvang om kort en bondig afscheid te nemen en het pand niet te betreden. Dit in verband met de veiligheid en gezondheid van onze kinderen en medewerkers. De pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen naar de juiste groep.

Waar kan ik meer informatie vinden over het coronavirus Covid-19?

Meer informatie en het laatste nieuws is te vinden op de website van het RIVM