Coronavirus

Voorscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang gesloten

Zondag 15 maart heeft het kabinet, na overleg met het RIVM en de Federatie van Medisch Specialisten (FMS), besloten om vanaf 16 maart alle scholen en kinderopvanglocaties gesloten te houden. De maatregelen dienen om de impact van het coronavirus te beperken. Dat betekent dat wij de locaties van onze voorscholen, peuterspeelzalen en ook kinderopvang in dezelfde periode sluiten. Wij blijven ons inzetten om de kinderen van ouders die werkzaam zijn in de zorg of andere vitale processen* opvang te bieden in een fijne en veilige omgeving. Alle ouders hebben een brief per mail [link naar de brief] ontvangen waarin uitleg wordt gegeven wat de gevolgen van deze maatregelen zijn.

Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is zullen we hier uiteraard over communiceren, per mail en via deze websitepagina.

Maatregelen na 11 mei

Dinsdag 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat onze kinderopvanglocaties op 11 mei hun deuren mogen openen. Wij gaan ons voorbereiden op deze opening. Hoe we e.e.a. gaan vormgeven laten wij zo spoedig mogelijk aan u weten. 

Noodopvang

De opvang die wij nu bieden, is noodopvang - bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen.

Vragen en antwoorden staan op de websites van de overheid en het RIVM

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Europa  

Overige vragen?

Bij overige vragen neemt u contact op met het team Infectieziekten van de GGD bij jou in de buurt.

GGD Drenthe via 0592-306300 

GGD Groningen via 050-367 40 00

GGD IJsselland via 038 - 428 16 56