Inschrijven

Inschrijven voor:

BSO en TSO of Kinderdagopvang


Inschrijfformulier kinderdagopvang

Gegevens kind

Gegevens ouders/verzorgers

Ouder 1

Ouder 2

Ondergetekende verklaart hierbij dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming


Inschrijfformulier buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang (TSO)

Gegevens kind

Gegevens ouder(s)

Ouder 1

Ouder 2

Ondergetekende verklaart hierbij dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming