Spelen, ontmoeten en ontwikkelen

Op de kinderopvang leren kinderen andere kinderen en volwassenen kennen. Dit draagt bij aan de sociale ontwikkeling van het kind. Via een vaste dagindeling zorgen we voor een plezierige dag waarbij spelen, ontmoeten en ontwikkelen voorop staat. Kinderen kunnen zich ‘uitleven’ en verkennen allerlei materialen. Ook sport en spel en kunst en cultuur komen uitgebreid aan de orde. Kinderen moeten zich veilig voelen. Wij zijn daarom graag voorspelbaar.

Professioneel
Doordat KONN deel uitmaakt van de Tintengroep zijn de lijnen naar het welzijnswerk kort. Als een kind een extra steuntje in de rug kan gebruiken kunnen we hiervoor, altijd samen met de ouders, snel de hulp inroepen van andere professionals.